header_2 Jogkódex banner
Jogi Hírek Interjúk Tallózó Ügyfélszolgálat Könyvesbolt Cégismertető LEXPERT JogTudor
 
Kiadvány ismertetése
Vásárolja meg
 példányban
" "
Jogkódex Prémium
On-line
125 730 Ft (/év, ONLINE + Magyar Jog c. folyóirat egy évre szóló előfizetéssel)
125 730 Ft (/év, ONLINE + Kúriai Döntések c. folyóirat egy évre szóló előfizetéssel)
125 730 Ft (/év, ONLINE + Közjogi Szemle c. folyóirat egy évre szóló előfizetéssel)
125 730 Ft (/év, ONLINE + Jegyző és Közigazgatás c. folyóirat egy évre szóló előfizetéssel)
125 730 Ft (/év, ONLINE + Ítélőtáblai Határozatok c. folyóirat egy évre szóló előfizetéssel)
125 730 Ft (/év, ONLINE + Infokommunikáció és Jog c. folyóirat egy évre szóló előfizetéssel)
125 730 Ft (/év, ONLINE + Gazdaság és Jog c. folyóirat egy évre szóló előfizetéssel)
125 730 Ft (/év, ONLINE + Európai Jog c. folyóirat egy évre szóló előfizetéssel)
125 730 Ft (/év, ONLINE + Családi Jog c. folyóirat egy évre szóló előfizetéssel)
125 730 Ft (/év, ONLINE + Céghírnök c. folyóirat egy évre szóló előfizetéssel)
125 730 Ft (/év, ONLINE + Alkotmánybírósági Szemle c. folyóirat egy évre szóló előfizetéssel)
125 730 Ft (/év, ONLINE + Adó, Vám és Illeték c. folyóirategy évre szóló előfizetéssel)
E-könyv GVH LexisNexis LexisNexisEng

FIGYELEM! Ha Ön budapesti ügyvéd, a Jogkódex Prémiumot ingyen igényelheti a kamarától a JogTudor keretében itt.

Webes bankkártyás fizetés estén Ön a Jogkódex Prémiumot 10% kedvezménnyel veheti meg itt. Ráadásul, ha munkanapon, 8:00-16:00 óra között fizet, akkor hozzáférését rövid időn belül aktiválni tudjuk.

A Jogkódex Prémium a HVG-ORAC Kiadó legszélesebb tartalmú elektronikus jogi adatbázisa, melynek része a Jogkódex, valamint a BH+ Nagy Döntvénytár kiadványok teljes terjedelme.

A Jogkódex Prémium egyedülálló termék, amely könnyen és gyorsan kereshető formában kínálja az 1992 óta fejlesztett kapcsos nagykommentár-család hat alaptagját. Emellett számos kézikönyv, a HVG-ORAC Kiadó tizenhárom jogi folyóiratának 2000–2012 között megjelent 5488 szakcikke, angol és német nyelvű szerződésminták és jogi szakszótár segíti Önt a jogi kutatást igénylő megbízásai teljesítésében.

A Jogkódex a hatályos magyar jogszabályokat tartalmazza (Magyar Közlöny, ágazati közlönyök és Adó- és Vám Értesítő) időállapotokkal, kapcsolatok jelzésével, időállapotok összehasonlításával, összetett keresési lehetőséggel a joganyagok, továbbá a döntvények között. A kiadvány polgári jogi, családjogi, munkajogi (Mt. Ktv., Kjt.) és társasági jogi iratminta- és kitölthető formanyomtatvány-tárat is magában foglal.

A BH+ Nagy Döntvénytár a HVG-ORAC által 1989 óta publikált Bírósági Határozatok/Kúriai Döntések című folyóiratban megjelent döntvények (BH-k) könnyen, gyorsan kereshető teljes anyaga mellett tartalmazza a folyóiratban nem megjelenő, csak elektronikusan hozzáférhető „BH+” döntvényeket, a 2004 óta megjelenő Ítélőtáblai Határozatok című folyóirat teljes anyagát (ÍH), valamint az Adó, Vám, Illeték című folyóirat 1994 óta megjelent teljes anyagát (AVI), továbbá válogatott cégbírósági határozat-csoportot, a Gazdaság és Jog folyóiratban megjelent választottbírósági döntéseket. Az egyedi tartalmak mellett a BH+ Nagy Döntvénytár tartalmazza a jogi munka alapjául szolgáló jogegységi határozatokat, a jogegységi tanács végzéseit, irányelveket, elvi döntéseket, kollégiumi állásfoglalásokat és véleményeket és sok más, összesen több, mint 30 000 döntvényt (köztük az Adó és Ellenőrzési Értesítőben /2011-től Adó és Vám Értesítő/ megjelenő bírósági határozatokat, AB határozatokat és végzéseket is).

A Jogkódex Prémiumon ingyenes céginformációs szolgáltatást is biztosítunk Előfizetőinknek (Bisnode Cégkódex).

A kiadványon a következő e-kapcsos kommentárok találhatóak meg:

- Polgári jog I-III. (új Ptk.)

- Polgári jog I-IV. (régi Ptk.)

- Polgári eljárásjog I-III.

- Magyar büntetőjog I-III. (új Btk.)

- Magyar Büntetőjog I-III. (régi Btk.)

- Büntetőeljárás jog I-II.

Új - 16 adójogi kommentár a Saldotól:

- A személyi jövedelemadóról szóló törvény magyarázata 2011-2012

- A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázata 2011-2012

- A társadalombiztosítási jogszabályok magyarázatai 2011-2012

- Az illetéktörvény magyarázata 2011-2012

- Az adóeljárási törvény magyarázata 2011-2012

- Az általános forgalmi adóról szóló törvény magyarázata 2011-2012

- A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény magyarázata 2011-2012

- A környezetvédelmi termékdíj, a regisztrációs adó, az energiaadó és a fémkereskedelem ellenőrzésére vonatkozó szabályok magyarázata 2011-2012

És még 15 HVG-ORAC e-könyv:

- A családjog kézikönyve

- Társasági törvény, cégtörvény

- Cégjogi kalauz

- E-cégeljárás a gyakorlatban

- A végelszámolási eljárás

- Társasági jogi perek

- A közigazgatósági hatósági eljárás magyarázata iratmintákkal

- Kézikönyv a fizetési meghagyásos eljárásról

- Az élettársak és vagyoni viszonyaik

- A bírósági végrehajtás

- A végintézkedések

- Az egyéni vállalkozó és az egyéni cég új szabályai

- A gazdasági társaságok átalakulása

- A megújult hagyatéki eljárás

- Fogyasztóvédelem és büntetőjog

Éves előfizetés díja: 125 730 Ft/év (egy felhasználó esetén). Igény esetén természetesen hálózatos formában is megrendelhető, így lehetőség van arra, hogy a kiadványt egyszerre többen használják.

Az on-line előfizetett Jogkódex Prémium kiegészíthető az E-könyvtár szolgáltatáson belül bemutatott anyagok bármelyikével, azokat 50%-os kedvezménnyel vásárolhatja meg (ezek beépülnek az adatbázisba)!

A könyv adatai
ISBN:
Megjelenés éve:
Formátum:
Terjedelem (oldalszám):
Kapcsolódó kiadványok
konyvesbolt   torzsvasarlo   ekonyvtar
Általános Szerződési FeltételekAdat- és jogvédelem
További oldalaink:
ujbtk.hu,jegyzo.hu,hvgorac.eu,ptk2013.hu,jogkodex.hu,kuriaidontesek.hu