1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00
  • Mt. szeminárium + Könyv
  • mjs 13
  • mjs 14
  • új btk. és kapcsolódó jogforrások

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

Aktuális munkajogi kérdések és megoldások

Középpontban a bírói gyakorlat legújabb fejleményei és a június 7-i Mt.-módosítás
Helyszín:
Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Időpont:
2016.10.04. - 09 óra 00 perc

nap

óra

perc

mp.

Szeminárium részvételi díj: 22 000 Ft Szeminárium + Mt. magyarázata könyv: 29 000 Ft
  • Bankkártyás kedvezmény: 5%
  • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Kiadói hírek Teljes lista

2016-07-01

Minden budapesti ügyvéd alanyi jogon (ingyen) használhatja a Jogkódexet!

A Budapesti Ügyvédi Kamara 2018. december 31-ig köteleződött el az immár három éve tartó JogTudor program folytatása mellett.

2016-05-30

Telt ház volt az idei „Mindennapi családjogon”

Immár ötödik alkalommal tartottuk meg a Családi Jog folyóirat konferenciáját. Közzéteszünk néhány fényképet a május 26-i eseményről.

2016-05-27

„A magyar családjog jelene” - Weiss Emilia emlékpályázat

A HVG-ORAC Kiadó és a Családi Jog folyóirat szerkesztőbizottsága – az Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért támogatása mellett – tanulmányírói pályázatot ír ki Weiss Emilia emlékére.

Szakcikkek Teljes lista

2016-07-12

Sipka Péter: A hozzátartozói kárigények érvényesítésének eljárásjogi nehézségei a munkaügyi perekben

Eljárásjogi Szemle, 2016/2., 47-49. o.

A 2012. évi I. törvény (Mt.) a munkáltatói kártérítési felelősséget új alapokra helyezve átalakította a munkáltató oldalán felmerülő bizonyítási kötelezettségeket, amivel a kimentés új rendszerét alkotta meg azzal a céllal, ...

2016-07-06

Fekete Balázs: Alternatív kommentár az EUSZ 7. cikkéhez

Közjogi Szemle, 2016/2., 1-11. o.

Jogi és politikai jelentőségével összehasonlítva viszonylag szerény terjedelmű az Európai Unióról szóló szerződés (a későbbiekben EUSZ) 7. cikkének irodalma.

2016-06-01

Pintér Attila: Az üzletrész-átruházási szerződésről

Gazdaság és Jog, 2016/5., 11-15. o.

Jelen tanulmányban azonban bemutatjuk, hogy a Ptk. fogalomrendszerébe nem illeszthető be az üzletrész-adásvételi szerződés a jogcím érvénytelensége miatt, valamint kísérletet teszünk a helyes jogcím megtalálására...


Dr. Kövesné dr. Kósa Zsuzsanna kúriai bíró a Családi Jog folyóirat nagy sikerrel lezajlott 2016. május 26-i éves konferenciáján beszélt a jövedelmi helyzet tartási perekben történő bizonyításának nehézségeiről, kitérve a tartásdíj összegét meghatározó egyik alapvető tényezőre, a gyermek szükségleteire is.


Jogi hírek Teljes lista

2016-07-28

Alkalmi és idénymunka nyáron - A legfontosabb szabályok

Az egyszerűsített foglalkoztatás tipikus megjelenési időszaka a nyár, ekkor van szükség nagyobb számban mezőgazdasági és turisztikai idénymunkásokra, illetve alkalmi munkavállalókra, akikre az elkülönült szabályozás kiterjed. Az egyszerűbb és rugalmasabb szabályok érdemi könnyítést jelentenek. A szabályok két területen találhatóak meg. Egyrészt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) 201-203.§-aiban, másrészt pedig az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. tv.-ben (Efo. tv.). Ezek ismeretében a munkáltatóknak nincsen túlzottan nehéz dolguk, amennyiben szezonális igényt kívánnak kielégíteni.
Bővebben

2016-07-28

Negyvenezren kaptak csekket

Válogatás nélkül, minden késedelmes számlabefizetés után behajtja a cégektől és az egyéni vállalkozóktól a behajtási költségátalányt a Tigáz Zrt. A negyveneurós, azaz több mint 12 ezer forintos költséget csaknem negyvenezer fogyasztójának számlázta az elmúlt hónapokban a gázszolgáltató. A Jobbik törvénymódosítást kezdeményez az ügyben, szerintük a Tigáz Zrt. tisztességtelenül alkalmazza a törvényt.
Bővebben

2016-07-28

A férjek védelmében

Nagy felháborodás fogadta – elsősorban a nők részéről – annak az ügyvédi irodának a hirdetését, amely a „férjek és apák védelmében” férfiaknak ajánl válóperes ügyvédeket. Mindenesetre tény, hogy a válások több mint kétharmadát a feleségek kezdeményezik, és a kiskorú gyermekek 90 százalékát az anyánál helyezik el.
Bővebben

2016-07-28

Munkavállalók kiküldetése - A Bizottság megvitatta a nemzeti parlamentek aggályait

A biztosi testület közleményt fogadott el a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslatának ismételt vizsgálatáról, amelyre a májusban több nemzeti parlament által indított szubszidiaritás-ellenőrzési mechanizmus keretében került sor. A nemzeti parlamentek véleményeinek körültekintő mérlegelését követően a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat nem sérti a szubszidiaritás elvét.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.