1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00
 • Új Pp. szeminárium
 • Új Pp.
 • Közig
 • Mt
 • mjs 13
 • társasházi

Legközelebbi szemináriumok


Egy nap az új Pp.-ről – első kézből

 
Egy nap az új Pp.-ről – első kézből

Szeminárium az új Pp. koncepciójának és normaszövegének előkészítésében vezető szerepet vállalt szakértőkkel

Helyszín: Hotel Hungaria City Center,
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Időpont: 2017.05.03. - 08 óra 00 perc

Szeminárium: 32 900 Ft Szeminárium új Pp.-könyvcsomaggal:
51 900 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

MINDENNAPI CSALÁDJOG „Változások sodrában” – a családjogi eljárások nyitott kérdései

MINDENNAPI CSALÁDJOG „Változások sodrában” – a családjogi eljárások nyitott kérdései

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek

Helyszín: Hotel Benczúr,
1068 Budapest, Benczúr u. 35.

Időpont: 2017.05.11. - 08 óra 45 perc

Konferencia + Családi Jog előfizetés: 19 300 Ft Konferencia Családi Jog-előfizetőknek:
9 500 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2017-03-29

Frissül a Jogkódex kezelőfelülete

Napokon belül új arculattal – például új színekkel és "flat icon"-okkal – jelentkezik az asztali Jogkódex, mely alapvetően a mobil eszközökön használt dizájnra fog hasonlítani.

2017-02-01

Sikeres volt a Weiss Emilia Emlékpályázat

A 35. évüket még be nem töltött jogászok körében Pál Szilvia bírósági titkár (Debreceni Ítélőtábla), az egyetemi hallgatók körében pedig Bata Dorottya joghallgató (ELTE ÁJK) lett az első helyezett.

2017-01-20

Készül a közigazgatási eljárásjog új jogszabályainak kommentárja

Az Általános közigazgatási rendttartást (Ákr.) már kihirdetették, a Közigazgatási perrendtartás (Kp.) pedig hamarosan ismét a parlament elé kerül.

Tallózó Teljes lista

2017-04-18

Tájékoztató az Új Ptk. Jogegységi Csoportok 2017. február 17-én tartott tanácskozásáról

Kúriai Döntések, 2017/4., 558-560. o.

A jogegységi csoportok ez évi tanácskozására 2017. február 17-én került sor a Kúrián, amely alkalommal a csoportok tagjai az eddig megszerzett tapasztalataikat személyesen is megosztották egymással.

2017-03-28

Blutman László: Szürkületi zóna: az Alaptörvény és az uniós jog viszonya

Közjogi Szemle, 2017/1., 2-14. o.

A magyar alkotmányi szabályozás és az uniós jog viszonyának problémás vonatkozásairól az Alkotmánybíróság hosszú ideig hallgatott. A 22/2016. (XII. 5.) AB határozatban aztán megnyilatkozott.

2017-03-17

Kováts Beáta ­­– Sulyok Tamás: A bírói kezdeményezés mint az egyedi normakontroll eszköze az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Alkotmánybírósági Szemle, 2016/2., 75-82. o.

Minden jogszabályi rendelkezés bizonyos tekintetben értelmezésre szorul, és nem ritka, hogy az egyedi ügyben eljáró bírónak kétsége merül fel az alkalmazandó előírások tartalmával összefüggésben.


Jogi hírek Teljes lista

2017-04-28

Interjú Varga Istvánnal a 2018. január 1-én hatályba lépő új Polgári perrendtartási kódexről

Az új polgári perjogi kódexről az Ars Boni riportere beszélgetett Prof. Dr. Varga Istvánnal, az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének vezetőjével, ügyvéddel, a Polgári Perjogi Kodifikációs Főbizottság tagjával, egyben tudományos titkárával. Varga István az új Pp. legnagyobb problémáit a két legkardinálisabb részben látja, amely az összes többire a legintenzívebben kisugárzik: az alapelvi fejezetben és az elsőfokú eljárásról szóló fejezetekben. „Ezekben a fejezetekben nem csak pontszerűen elhibázott vagy szemléletmódjukban meghaladott és polgári igazságszolgáltatási diszfunkciókat előrevetítő szabályokat, hanem egy sor egyértelműen kimutatható tárgyi tévedést is találunk. Ezeket a fejezeteket biztosan módosítani kell, mégpedig jelentős nagyságrendben.”
Bővebben

2017-04-28

Túlfizetett munkavállaló - A jogalap nélküli munkabér visszakövetelésének szabályai

Munkaviszony során előfordulhat, hogy a munkáltató több munkabért fizet ki a munkavállalónak, mint amire az jogosult lenne. Ilyenkor a munkáltató alappal kérheti a túlfizetett munkabér visszafizetését. De milyen határidőn belül? Miként kell eljárnia? Köteles a dolgozó felismerni a kifizetés alaptalanságát? A jogalap nélküli kifizetések sokféle okból előfordulhatnak, így gyakori példa a munkabér kétszeri átutalása, vagy a teljesítménybér téves kiszámítása. A munkáltatók jelentős részénél számítógépes programok alapján történik a bérszámfejtés, és számos cég a bér elszámolásához és kifizetéséhez külső szolgáltatót vesz igénybe. E két körülmény időnként különösen röviddé teheti a visszakövetelésre általános szabályként nyitva álló, a kifizetéstől számított 60 napot. A kérdés bírói gyakorlata szerint tévesen kifizetett munkabér vagy díjazás jóhiszemű felvétele esetén a határidőt tehát a munkabér kifizetésének időpontjától kell számítani. A munkáltatónak e határidőn belül közölnie kell a dolgozóval a visszafizetésre vonatkozó felszólítást, vagy a visszafizetési igényét fizetési meghagyás vagy bíróság útján érvényesíteni. 60 napon túl, 3 éves elévülési határidőn belül a jogalap nélkül kifizetett munkabért akkor lehet visszakövetelni, ha a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő. A jogalap nélküli kifizetés elévülési időn belül történő visszakövetelhetőségéhez a munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a téves kifizetést a munkavállaló idézte elő vagy azt legalább fel kellett volna ismernie.
Bővebben

2017-04-28

Bíróság: El kell ismernie a külföldön kötött azonos nemű házasságot a magyar államnak

Első fokon, nem jogerős ítéletben mondta ki a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, hogy a külföldön kötött azonos neműek közötti házasságokat Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatként kell elismerni. A pert egy Belgiumban élő amerikai–magyar leszbikus pár indította. A pár ott kötött házasságot, de a hazai anyakönyvezést a magyar hatóságok megtagadták.
Bővebben

2017-04-28

Lex CEU, civiltörvény - Lép a Velencei Bizottság

Különleges, úgynevezett sürgősségi eljárásban vitatta meg a magyar ügyeket, és fogadott el határozatot a civilek megbélyegző és a CEU-t veszélyeztető törvénymódosítások kapcsán az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése csütörtökön. A nagy többséggel, néppárti szavazatokkal is elfogadott határozatában a lex CEU végrehajtásának, illetve a civileket megbélyegző törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának felfüggesztésére szólított fel. Egyúttal mindkét aggályos törvény vizsgálatára felkérte a nagy tekintélyű szakértői testületét, a Velencei Bizottságot.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.