1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00
 • Új Pp. szeminárium
 • Új Pp.
 • Közig
 • Mt
 • mjs 13
 • társasházi

Legközelebbi szemináriumok


Egy nap az új Pp.-ről – első kézből

 
Egy nap az új Pp.-ről – első kézből

Szeminárium az új Pp. koncepciójának és normaszövegének előkészítésében vezető szerepet vállalt szakértőkkel

Helyszín: Hotel Hungaria City Center,
1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Időpont: 2017.05.03. - 08 óra 00 perc

Szeminárium: 32 900 Ft Szeminárium új Pp.-könyvcsomaggal:
51 900 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

MINDENNAPI CSALÁDJOG „Változások sodrában” – a családjogi eljárások nyitott kérdései

MINDENNAPI CSALÁDJOG „Változások sodrában” – a családjogi eljárások nyitott kérdései

A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek

Helyszín: Hotel Benczúr,
1068 Budapest, Benczúr u. 35.

Időpont: 2017.05.11. - 08 óra 45 perc

Konferencia + Családi Jog előfizetés: 19 300 Ft Konferencia Családi Jog-előfizetőknek:
9 500 Ft
 • Bankkártyás kedvezmény: 5%
 • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
 • Diákkedvezmény: 15%
 • JogTudor program kedvezmény: 25%

Kiadói hírek Teljes lista

2017-02-01

Sikeres volt a Weiss Emilia Emlékpályázat

A 35. évüket még be nem töltött jogászok körében Pál Szilvia bírósági titkár (Debreceni Ítélőtábla), az egyetemi hallgatók körében pedig Bata Dorottya joghallgató (ELTE ÁJK) lett az első helyezett.

2017-01-20

Készül a közigazgatási eljárásjog új jogszabályainak kommentárja

Az Általános közigazgatási rendttartást (Ákr.) már kihirdetették, a Közigazgatási perrendtartás (Kp.) pedig hamarosan ismét a parlament elé kerül.

2016-12-19

Az új Pp.-hez nagykommentárt és 437 iratmintát (iratmintatárat) kínálunk

A Pp. előkészítésében részt vett szakértők – közöttük Németh János, a Kodifikációs Főbizottság elnöke és Varga István, a Főbizottság tudományos titkára – által jegyzett kommentárt kiadónk jövőre jelenteti meg.

Tallózó Teljes lista

2017-03-28

Blutman László: Szürkületi zóna: az Alaptörvény és az uniós jog viszonya

Közjogi Szemle, 2017/1., 2-14. o.

A magyar alkotmányi szabályozás és az uniós jog viszonyának problémás vonatkozásairól az Alkotmánybíróság hosszú ideig hallgatott. A 22/2016. (XII. 5.) AB határozatban aztán megnyilatkozott.

2017-03-17

Kováts Beáta ­­– Sulyok Tamás: A bírói kezdeményezés mint az egyedi normakontroll eszköze az Alkotmánybíróság gyakorlatában

Alkotmánybírósági Szemle, 2016/2., 75-82. o.

Minden jogszabályi rendelkezés bizonyos tekintetben értelmezésre szorul, és nem ritka, hogy az egyedi ügyben eljáró bírónak kétsége merül fel az alkalmazandó előírások tartalmával összefüggésben.

2017-02-27

Kemenes István: A kontraktuális kártérítés egyes kérdései

Magyar Jog, 2017/1., 1-10. o.

A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma célul tűzte, hogy a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv jogalkalmazása során a kontraktuális kártérítés témakörében felmerülő joggyakorlati kérdéseket...


Jogi hírek Teljes lista

2017-03-28

Olimpiai népszavazás: a Kúria egyetértett a választási bizottsággal

A Kúria - részben eltérő indoklással - helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) határozatát, amelyben az NVB megállapította, hogy az olimpiai rendezésről szóló népszavazási kezdeményezéshez gyűjtött érvényes aláírások száma legalább 139 196. Az NVB szerint aggályos volt, hogy az Fővárosi Választási Bizottság a népszavazás elrendeléséhez szükséges választópolgári támogatások számát nem az aláírásra valójában jogosult választói csoporthoz igazította, amikor a helyi népszavazáshoz való jog megállapítása során a tartózkodási helyhez, pusztán annak megléte okán a lakóhellyel azonos jogosultságokat rendelt. A Kúria végzésében rámutatott arra, hogy a helyi népszavazás elrendeléséhez szükséges választópolgári szám meghatározására irányadó 10 százalékos mérték számításának alapja nem térhet el a népszavazási kezdeményezés támogatására jogosult választópolgárok számától. A bíróság szerint azonban az NVB tévesen rögzítette határozatának indokolásában általános érvénnyel, hogy helyi népszavazási ügyben csak azok a polgárok vehetők figyelembe, akik az adott településen egy időközi önkormányzati választáson választópolgárként jogosultak lennének szavazni, és ebből következően azt is, hogy a választójog gyakorlása szempontjából kizárólag az fogadható el, ha a közvetett és a közvetlen demokrácia alanyainak köre megegyezik.
Bővebben

2017-03-28

Újra itt a "kilakoltatási szezon" - Az Unióban bíznak

Újra itt a kilakoltatási „szezon”: ideiglenes intézkedés meghozatalát kéri Léhmann György az Európai Bíróság elnökétől a kilakoltatástól fenyegetett egykori deviza-, ma már forintadósok ezrei érdekében. A siófoki ügyvéd anno több ezer hazai devizahiteles nevében indított pereket a bankok ellen, ám a bírósági eljárások a 2014-es forintosítási törvény megakasztotta, a forintosítással ugyanis az adósok lemondtak a perindításról. A kilakoltatásokat azonban ez a törvény sem szüntette meg. "A hazai törvényhozás és törvénykezés lemondott a devizaadósokról, akad azonban egy-egy sziget, ami reményt ad. Ilyen a Fővárosi Törvényszék tavaly novemberi indítványa, amely nem elutasította az adós keresetét, hanem az Európai Bírósághoz fordult előzetes döntéshozatali eljárásért, a pert pedig az állásfoglalás meghozataláig felfüggesztette. Amennyiben azt állapítja meg az Unió bírósága, hogy a 2014-es magyar jogszabály valóban ellenkezik az uniós joggal, úgy azt egyetlen magyar bíróság sem alkalmazhatja. Az is világos: a Fővárosi Törvényszék indítványa óta minden hazai bírói testületnek fel kellene függeszteni a peres eljárásokat, ennek ellenére a Kúria azóta sem tette ezt meg egyetlen elé kerülő devizahiteles peremben sem, hanem a 2014-es törvényre hivatkozva továbbra is elutasítja a kereseteimet" – mondja Léhmann.
Bővebben

2017-03-28

Quaestor - A bíróság elutasította T. Csaba MNB elleni keresetét

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság hétfőn kihirdetett ítéletében elutasította T. Csaba felperes, volt Quaestor-vezér keresetét, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) határozatának bírósági felülvizsgálatára indított. Rák-Fekete Edina, a tanács elnöke az ítélet indokolásában elmondta: a vizsgált időszakban a felperes a Quaestor Zrt. háromtagú vezetőségének tagja, a társaság ügyvezetője volt. Felidézte, hogy T. Csaba beadványában a munkamegosztás tényére hivatkozott. A bíróság szerint a törvény szerint a vezető állású tisztségviselőknek általános a felelősségük, hogy a cég a jogszabályok betartásával működjön, munkamegosztástól függetlenül. A belső szabályzat megléte nem jelent jogszerű működést - tette hozzá.
Bővebben

2017-03-28

Megegyezés született a Csíki Sör márkanév használatáról

Megegyezett a Csíki Sör márkanév használatáról a Heineken Románia és az Igazi Csíki Sört levédő Csíki Sör Manufaktúra. A marosvásárhelyi táblabíróság január 27-i ítéletében jogerősen betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását és forgalmazását. Az Igazi Csíki Sör gyártóját a Heineken Románia perelte be, mert úgy vélte, hogy a sör gyártója eltulajdonította szellemi tulajdonát. A romániai sörgyártók perének nyelvi vonatkozásai vannak. A bíróságnak azt kellett mérlegelnie, hogy egy termék román megnevezésének jogi védelme kiterjed-e a termék köznyelvben használt magyar megnevezésére is. A holland multinacionális cég 2003 óta rendelkezik a Csíkszeredában gyártott Ciuc premium (Csíki prémium) sörmárkával, amelyet az erdélyi magyarok csíki sörként emlegetnek. 2014 novemberében azonban megjelent a piacon a Csíki Sör Manufaktúra terméke, az Igazi Csíki Sör, amely számára a gyártó Lixid Project Kft. szerzett romániai és európai jogi védelmet.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.