1037 Budapest, Montevideo u. 14.
+36 1 340-2304 / +36 1 340-2305
H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-15:00
  • Módosul a Ptk.
  • Mindennapi családjog 2016
  • Jobkódex applikáció
  • mjs 12
  • mjs 11
  • mjs 10
  • mjs 09

Legközelebbi szeminárium Teljes lista

Módosul a Ptk.

Középpontban a hitelbiztosítékok és az értékpapírok
Helyszín:
Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.
Időpont:
2016.06.14. - 09 óra 00 perc

nap

óra

perc

mp.

Szeminárium: 22 000 Ft Szeminárium + Hitelbiztosítékok c. kötet: 29 000 Ft
  • Bankkártyás kedvezmény: 5%
  • HVG-ORAC törzsvásárlóknak: 10%
  • Diákkedvezmény: 15%

Kiadói hírek Teljes lista

2016-05-18

Amit a Ptk.-módosításról tudni kell

A kormány által benyújtott törvényjavaslat főként a zálog- és értékpapírjogot érinti. Kiadónk szemináriummal és egy könyvvel segíti az újdonságokban való eligazodást.

2016-04-22

Jogtudomány egy kattintásra!

Egy újabb jogi folyóirattal bővült a Jogkódex Szakcikk Adatbázisa. Immár az ELTE ÁJK Acta-ját is online kutathatóvá tettük.

2016-04-18

Megjelent az új közbeszerzési törvény kommentárja

Patay Géza szerkesztésében április 8-án megjelent A közbeszerzés joga című kommentárunk új kiadása, melynek középpontjában a 2015. évi CXLIII. törvény (az új Kbt.) áll.

Szakcikkek Teljes lista

2016-04-27

Szalóki Gergely: Szükséges-e módosítani a Ptk. zálogjogi szabályozását?

Magyar Jog, 2016/4., 193-202. o.

Hadd kezdjem rögtön a címben feltett kérdés megválaszolásával: gyakorló jogászként szükségesnek tartom az alig két éve hatályba lépett Ptk. zálogjoggal kapcsolatos szabályainak módosítását.

2016-04-07

Rab Henriett: A közszolgálati különbíráskodás HR-szempontú vizsgálata*

Közjogi Szemle, 2016/1., 8-12. o.

A tanulmány kiindulási pontjául a polgári eljárásjog jelenleg zajló kodifikációs munkálatai során napvilágot látott az a koncepció szolgál, amelynek értelmében a korábban klasszikus munkajogi perként zajló közszolgálati jogviták...

2016-04-04

Bócz Endre: Egy terrorcselekményről

Magyar Jog, 2016/3., 148-155. o.

A Kúria minapi döntésével lezárult az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb hazai bűnügye. A végkifejlettel akár elégedettek is lehetnénk: a tetteseket a bíróság szigorúan megbüntette.


Patay Géza, aki tagja volt az új közbeszerzési törvényt előkészítő kodifikációs bizottságnak, az új közbeszerzési szabályozást bemutató, nagy sikerrel lezajlott december 10-i szemináriumunkon beszélt az új Kbt. kodifikálásának hátteréről és a törvény előtt álló kihívásokról is. A szerkesztésében megjelent új Kbt. kommentár már megvásárolható weboldalunkon.


Jogi hírek Teljes lista

2016-05-26

Törölni kell a Rubik-kocka formáját ábrázoló uniós védjegyet

Az uniós bírósági főtanácsnok szerint törölni kell a Rubik-kocka formáját ábrázoló európai uniós védjegyet - tudatta közleményében a luxembourgi székhelyű Európai Unió Bírósága szerdán. 2006-ban a Simba Toys német játékgyártó cég kérelmezte az EUIPO-tól a térbeli védjegy törlését, többek között azzal az indokkal, hogy az olyan - az elforgathatóságban rejlő - műszaki megoldást tartalmaz, amely megoldás csak szabadalomként oltalmazható, védjegyként azonban nem. A kérelmet az EUIPO elutasította, ezért a Simba Toys keresetet nyújtott be a határozat hatályon kívül helyezéséért. A kereset az uniós törvényszék azzal utasította el, hogy a Rubik kocka formájának grafikai ábrázolása nem tartalmaz olyan műszaki megoldást, amely azt gátolná, hogy uniós védjegyoltalomban részesülhessen. A döntést a német cég megfellebbezte. A nem kötelező érvényű főtanácsnoki indítvány indoklásában kifejti: meg kell tagadni a lajstromozást az olyan formák esetében, amelyek alapvető jellemzői szorosan kapcsolódnak az áru fő funkciójához. Ha ezeket a jellemzőket egyetlen gazdasági szereplő számára tartanák fenn, akkor a versenytársak nem adhatnának áruiknak olyan formát, amely az áruk használatához célszerű lenne. Így a védjegyoltalom nagymértékben csökkentené a versenytársak azon lehetőségét, hogy az ugyanezen műszaki megoldást megtestesítő formákat hozhassanak forgalomba.
Bővebben

2016-05-26

Mégsem elfogult a bíró a Fashion Street-perben

Szerdán folytatódott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Fashion Street-per. Csipak Péter milliárdos nagyvállalkozó ciprusi hátterű cége, az Immobilia Zrt. azért perelte be az V. kerületet, mert az önkormányzat márciusban azonnali hatállyal felmondta a céggel 2008-ban ötven évre kötött közterület-használati szerződést a Deák Ferenc utca Deák tér és Vörösmarty tér közti részére. Az önkormányzat arra hivatkozott, hogy a cég nem tartotta meg a szerződésben vállalt „exkluzív rendezvényeket” és ezzel „kiüresítette a szerződést”. Az Immobilia szerint viszont jogellenes és mondvacsinált volt a felmondás, és az önkormányzat célja, hogy „mások arassák le a felperesi munka eredményét” – a cég ugyanis jelentős beruházásokat, felújításokat valósított meg a területen. Az V. kerület legmeredekebb állítása az volt, hogy az ötven évre kötött közterület-használati szerződés nem határozott idejű. Az alperesi ügyvéd kifejtette: az ötvenéves kikötés nem a szerződés határozott idejére utal, hanem csak egy „technikai könnyítés” a felperes cég részére, hogy ne kelljen a közterület-használati engedélyt évente megújítani. Mivel pedig az önkormányzat szerint a szerződés határozatlan idejű volt, és a felmondási jogot sem korlátozták a szerződésben, ezért „fogalmilag kizárt”, hogy jogellenes lett volna a céggel szembeni azonnali felmondás – érvelt az ügyvéd.
Bővebben

2016-05-26

Négy év börtön és sokmilliós vagyonelkobzás egy ügyvédnek

Négy év börtönre és 17 millió 850 ezer forint vagyonelkobzásra ítélt egy ügyvédet a Fővárosi Törvényszék szerdán kihirdetett elsőfokú, nem jogerős döntésében befolyással üzérkedés és csalás miatt - tudatta a bíróság közleményben az MTI-vel. A bíró megállapította: a vádlott arra hivatkozással kért pénzt, hogy büntetés-végrehajtási és rendőrségi vezetőket megvesztegetve, a sértett számára kedvező ügyintézést érjen el. Az pedig tipikus csalói magatartás, amikor valaki arra hivatkozással kér további összegeket, hogy egy korábbi tartozását visszafizesse. A törvényszék súlyosító körülményként értékelte, hogy ügyvédi hivatásával visszaélve, ugyanilyen bűncselekmény miatt folyamatban lévő másik büntetőeljárás közben követte el az újabb cselekményeket.
Bővebben

2016-05-26

A Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának kihirdetésével Magyarország a kötelezettségének tesz eleget

A Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitájával – amelyen az expozét Völner Pál államtitkár mondta – vette kezdetét az Országgyűlés 2016. május 25-i ülésnapja. Az államtitkár kifejtette: az állandó, általános hatáskörű bíróság a népirtás, az emberiesség elleni és a háborús bűncselekmények, továbbá az agresszió elkövetésében részesek felett rendelkezik joghatósággal, a kampalai módosítás eredményeképpen pedig a tiltott fegyverek használatának szélesebb köre válik a statútum által büntetendő cselekménnyé.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.