• ptk.
  • Új Pp.
  • Új Be.
  • GDPR
  • Emberi jogi
  • Közig
  • Munkajog
  • A bizalmi vagyonkezelés
  • tarsasagi

Kiadói hírek Teljes lista

2018-07-11

Megújul az Alkotmánybírósági Szemle

A 2010-ben indult Alkotmánybírósági Szemle most kívül-belül megújul. A nyomtatott folyóirat kizárólag alkotmányjogi írásokat fog tartalmazni, a döntvénytárat pedig ezentúl e-mailben küldjük meg előfizetőinknek.

2018-05-28

Hetedik alkalommal tartottuk meg a Mindennapi családjog konferenciánkat

Ha május vége, akkor a Családi Jog folyóiratunk konferenciája a Benczúr Hotelben! Az itt közzétett fotók az esemény délelőtti részén készültek.

2018-04-16

Átfogó frissítésen esik át a Ptk.-kommentárunk

Szerzőink és szerkesztőink hozzáláttak a Polgári jog (a 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja) című kommentárunk aktualizálásához.

Tallózó Teljes lista

2018-09-12

Pál Lajos: A szabadság elszámolásának egyes kérdései

Munkajog, 2018/3., 28-32. o.

A munkavállaló szabadságra naptári évenként jogosult, ám ha jogviszonya év közben megszűnik, számára az éves szabadságának csak arányos része jár. Emiatt a munkajogviszony megszűnésekor a feleknek el kell számolniuk.

2018-08-16

Szabó Endre Győző: Az adatvédelmi tisztviselőről – A GDPR szabályainak elemzése

Infokommunikáció és Jog, 2018/1., 3-10. o.

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 2018. május 25-től alkalmazandó szabályai szerint az adatvédelmi tisztviselő kinevezése számos adatkezelő esetében kötelezővé válik.

2018-08-09

Vékás Lajos: A diszpozitív szabályozás elve és az elv kérdőjelei a gyakorlatban

Magyar Jog, 2018/7–8., 385-391. o.

Magyarország 1990-ben, négy évtized diktatúrája és zsákutcába torkolló gazdasági kísérletei után ismét a magántulajdonon és a szabad vállalkozáson alapuló társadalom létrehozásának útjára lépett.


Bánáti János büntetőügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke a HVG-ORAC Kiadó „Az új büntetőeljárási törvény – hat tételben” konferenciáján 2017. október 13-án tartott előadást „Változó védői feladatok a büntetőeljárásban” címmel. Az előadás itt látható részlete az egyezségről és annak várható gyakorlati nehézségeiről szól.


Jogi hírek Teljes lista

2018-09-25

Mire elég az adatkezeléshez való hozzájárulás?

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) meghatározza azokat a jogalapokat, amelyek alapján jogszerű adatkezelés végezhető. A jogalapok között a jogalkotó elsőként az érintett hozzájárulását jelöli meg. Bár ez kézenfekvőnek tűnhet, de tényleg ilyen egyszerű?
Bővebben

2018-09-25

Így lehet óriásit bukni a kivitelezési szerződésen

Még a legnagyobb beruházások esetén a leggondosabb előkészítés mellett is előfordulhat, hogy a kivitelezési tevékenység úgy indul el, hogy nem áll rendelkezésre a felek által aláírt kivitelezési szerződés. Jóllehet az elektronikus építési naplóba a szerződést is fel kell tölteni, a szerződés hiánya általában nem akadályozza meg a munkakezdést. Érdemes azonban tudni, hogy a szerződés aláírásának elmaradása komoly következményekkel járhat.
Bővebben

2018-09-25

Az új Pp. és a HR feladatai: ami lemarad, kimarad

Elsőre meglepőnek tűnhet, de HR feladatokat látunk az új, idén januárban hatályba lépett 2016. évi CXXX. törvény, azaz a polgári perrendtartás kapcsán. Arról valószínűleg már sokan hallottak, hogy az ügyvédek életét „pokollá” teszik az új szabályok, a szélsőségesen formalista visszautasítások a bíróságok részéről (pl. az ügyvéd e-mailcíme és telefonszáma nem a megfelelő sorrendben kerültek a keresetlevélben feltüntetve stb.), de arról talán jogász berkeken kívül kevesebben hallottak, hogy mennyire megváltoztak a bizonyítás szabályai az új eljárásjogi törvényben.
Bővebben

2018-09-25

Az utalványok áfájának kezelése 2019-től. Fogalmak

A nyári adócsomag egyik előre látható áfa-módosítása az utalványokra vonatkozó közösségi szabályok átvétele volt. Bár a módosítás csak a 2018. december 31-ét követően kibocsátott utalványokra vonatkozik, az előttünk álló három hónap még így is szűkös, hogy felkészüljünk az új szabályok alkalmazására. Jelen (négy részből álló) cikksorozat első részében egyrészt áttekintjük a főbb szabályokat és változásokat, majd a későbbi cikkekben ismertetjük azokat a kérdéseket-problémákat amelyeket mindenképpen tisztázni szükséges a szabályok implementálása során.
Bővebben

Copyright © 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó | Minden jog fenntartva.